*

Rectorate

Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich

Sirojiddinov Shuhrat Samariddinovich

Academic title: Professor

Academic degree: Doctor of Philology

Position: Rector

Tel: 281-47-44

Azimov Inomjon Mamasodiqovich

Azimov Inomjon Mamasodiqovich

Academic title: Assistant professor

Academic degree: Candidate of philology

Position: Vice-rector for Educational Affairs

Tel: 281-40-97

Abdirashidov Zaynabidin Sharabidinovich

Abdirashidov Zaynabidin Sharabidinovich

Academic title: Assistant professor

Academic degree: Doctor of Philosophy (PhD)

Position: Vice-rector for Scientific Affairs

Tel: 281-41-93

Boboxujayev Asliddin Muzaffarovich​

Boboxujayev Asliddin Muzaffarovich​

Academic title:

Academic degree:

Position: Vice-rector for Econimical Affairs

Tel:281-44-10