Grant loyihalari

Patent va mualliflik guvohnomalar

1. 

Tarjimon dastur uchun inglizcha-o‘zbekcha fe'l va fe'lli frazemalar bazasi

№ DGU 20160020

N. Abduraxmonova

2. 

“Sotsiologiya” elektron darsligi  

 № DGU 04318

R.Atamuratov

3. 

O‘quvchilarni kreativ tafakkurini rivojlantirish elektron dasturi 

 № DGU 04350

R.Atamuratov

4.

“Tilshunoslik asoslari” elektron darsligi

 № DGU 20150365

S.Muxamedova,

I.Yuldashev

5.

Ko‘zi ojizlar uchun “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” fanidan laboratoriya ishi (audio kitob)

 №000523

M.Qurbonova,

D.Lutfullaeva, M.Saparniyozova

6.

Ko‘zi ojizlar uchun “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” fanidan dissertatsiya yozish bo‘yicha qo‘llanma (audio kitob)

 №000524

M.Qurbonova,

D.Lutfullaeva, M.Saparniyozova

7.

Ko‘zi ojizlar uchun “Hozirgi o‘zbek adabiy tili” fanidan kurs ishlarini yozish bo‘yicha qo‘llanma (audio kitob)

 №000525

D.Lutfullaeva, M.Saparniyozova, M.Qurbonova

8.

Inglizcha-o‘zbekcha fe'lli frazemalar lug‘ati  bazasi va elektron android versiyasi uchun dasturiy ta'minot (kitob va disk shaklida)

 BGU00341

N. Abduraxmonova

9.

“Programma “O'zbegim” i sertifikat “UzLISA” 

 № 000651

 Sh.S.Sirojiddinov, X.M.Bakiev, G.N.Ergasheva, O.I.Saidahmedova