*

Mutaxassisliklar

Magistratura bo‘limining faoliyati bo‘yicha

MA'LUMOT

2017-2018 o‘quv yilida universitetda 4 ta mutaxassislik bo‘yicha magistratura mutaxassisliklariga talabalar qabul qilindi. Jumladan, 5A111201–O‘zbek tili va adabiyoti, 5A120101–Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti),  5A120102–Lingvistika (o‘zbek tili), 5A120104 –Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik   magistratura  mutaxassisliklari bo‘yicha faoliyat olib borilmoqda. Imtihon natijalariga ko‘ra dastlab 22 nafar talaba, so‘ng qo‘shimcha 6 nafar talaba o‘qishga qabul qilingan bo‘lib, jami magistrantlar soni 28 nafarni tashkil etadi. 

 

2018 yilda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

  1. Magistratura bo‘limining 2017-2018 o‘quv yili uchun yillik ish

rejasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

  1. 2017-2021 o‘quv yillari uchun Magistratura bo‘limining

rivojlantirish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

  1. Mutaxassisliklarga oid Malaka talablari  ishlab chiqildi hamda

o‘rnatilgan tartibda tasdiqdan o‘tkazildi.

  1. Mutaxassisliklarga oid namunaviy fan dasturlari  ishlab chiqildi 

hamda o‘rnatilgan tartibda tasdiqdan o‘tkazildi.

  1. Mutaxassisliklarga oid namunaviy va ishchi o‘quv rejalar ishlab

chiqilgan hamda tasdiqlangan.

  1. Magistrlik dissertatsiyasi mavzulari universitetning ilmiy

yo‘nalishlariga muvofiq tanqidiy ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi.

  1. Magistratura talabalarining shaxsiy kelendar rejasi ishlab

chiqildi hamda tasdiqlandi. 

  1. O‘quv jarayoni va davomat muntazam nazorat qilib borilmoqda.
  2. Magistratura mutaxassisliklari o‘quv rejasiga muvofiq yakuniy

nazoratlarni o‘tkazuvchi komissiya tarkibi, yakuniy nazoratlarning shakli, vaqti, o‘tkazilish joyi universitet rektori buyrug‘i bilan tasdiqlangan.

  1.  Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligi va boshqa tashkilotlar

topshiriqlari o‘z vaqtida talab darajasida bajarilmoqda. 

 

Yangi mutaxassisliklar ochish bo‘yicha qilinayotgan ishlar:

2018-2019 o‘quv yilida magistratura mutaxassisliklariga qabul qilish bo‘yicha ham ayrim ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, mavjud     4 ta mutaxassislikka qabul kvotalari bo‘yicha takliflar va tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligiga taqdim etildi. Shuningdek, “Kompyuter lingvistikasi” mutaxassisligini ochish bo‘yicha taklif va tegishli hujjatlar ham Oliy va o‘rta maxsus ta'lim vazirligiga taqdim etilgan. Bundan tashqari, ayrim kafedralar ilmiy-tadqiqot yo‘nalishiga muvofiq yangi magistratura mutaxassisliklarini ochish bo‘yicha hujjatlar majmuini shakllantirmoqda.