Asomiddin Keldiyorov

Asomiddin Keldiyorov, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti 1-kurs talabasi

Musoviyattarafayn  - ushbu she’r adabiyotimiz tarixida juda kam uchraydigan hodisalardan hisoblanadi. She’rni ikki xil - odatdagi yon tarafga hamda yuqoridan pastga tomon o‘qisangiz, bir xil ma’no hosil bo‘laveradi.  Asomiddin Keldiyorov bu usulni o‘z ijodida sinab ko‘ribdi, baholash, albatta,  she’rxonlardan.н.

Bahori

Poyingda

o‘tgan

gadoman,

Poyingda

qoldirma,

Umri

fidoman,

O‘tgan

Umri

benaf ekanmi,

hayhot,

Gadoman,

fidoman,

hayhot

judoman!

 

 

 

 

 

 

 

Qancha

zori bo‘ldim,

Bitmadi,

ohim,

Zori bo‘ldim

Yana

hijron

panohim,

Bitmadi

hijron,

lek o‘ziga

shukur

Ohim,

panohim,

shukur

Ollohim!

Har neki

Bo‘lsa-da,

beor

sevaman,

Bo‘lsa-da

har neki

takror

sevaman,

Beor,

takror,

bo‘lib ishqimga

iqror

Sevaman,

sevaman,

iqror

sevaman!