Yandashova Tursunoy

1.Shaxsiy reja

2.Nazariy-metodologik dastur

3.OAK ilmiy maqola

4.Tezis

5.Konferensiya hujjati

6.Tahliliy sharh

7.Seminar hujjati