X

Moliyaviy faoliyat

Moliyaviy faoliyat

1. Davlat xaridlariga oid tuzilgan shartnomalar


2. Ish haqini hisoblash va mukofotlarni taqsimlash qoidalari


3. Muassasa budjeti


4. Marketing


5. Shartnomalar namunasi


6. Ijtimoiy muhofaza


7. Bitiruvchilar monitoringi


8. Ishga joylashtirish


9. Buxgalteriya