Ilmiy loyihalar

Ilmiy loyihalar

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetidagi fundamental, amaliy, innovatsion loyihalar

MA’LUMOTI

 

ToshDO‘TAUda 9 ta grant mavjud. Umumiy mablag‘i 381,704 mln. so‘m bo‘lgan 3 ta fundamental loyiha, 1,199 247 mlrd. so‘m bo‘lgan 5 ta amaliy loyiha va 376, 029 mln. so‘m bo‘lgan 1 ta innovatsion loyiha bajarilmokda. Jami loyihalar summasi mlrd. 957 mln. so‘mni tashkil etmoqda.

 

Jumladan, 2017-2020 yillarga mo‘ljallangan fundamental tadqiqotlar Davlat ilmiy-texnika dasturlari 3 ta bo‘lib ular quyidagilar:

 

Loyiha rahbarining

F.I.Sh, ilmiy darajasi

Loyiha raqami

Loyiha nomi

2017-2020 yillarga mo‘ljallangan

1.

http://navoiy-uni.uz/sites/default/files/shuhrat-347x249_c.jpgf.f.d., prof. Sirojiddinov Sh.S

OT-F1-030

“O‘zbek adabiyoti tarixi” ko‘p jildlik monografiyani

(7 jild) chop etish.

2.

IMG_8029t.f.d. Boboyorov G‘.B.

OT-F1-029

O‘zbek davlatchiligi tarixida sug‘diy til va yozuvining tutgan o‘rni (mil.av.II – milodiy XII asrlar)

3.

Эгамбердиева Нодираp.f.d. Egamberdieva N.M.

OT-F1-36

Talabalar ma’naviyatini diagnostika qilish mexanizmlarini takomillashtirish

 

2018-2022 yillarga mo‘ljallangan amaliy tadqiqotlar Davlat ilmiy-texnika dasturlari 5 ta bo‘lib ular quyidagilar:

 

Loyiha rahbarining

F.I.Sh, ilmiy darajasi

Loyiha raqami

Loyiha nomi

2018-2020 yillarga mo‘ljallangan

1.

f.f.d., dos. Qurbanova M.A.

Bv-Atex-2018-(251+143)

Ko‘zi ojiz shaxslar uchun kompyuter texnikasidan foydalanish, matnlarni o‘qish va yozish imkonini beruvchi o‘zbek tiliga asoslangan gapiruvchi dasturiy ta’minot va ovoz sintezatorini ishlab chiqish

2.

f.f.n. Mullaxo‘jaeva K.T.

PZ-20170926459

Navoiyshunoslik tarixi (XX–XXI asrlar)

3.

Тилавов  Абдумурод  Холмуратович-Ўзбек мумтоз адабиёти кафедраси доценти вf.f.n. Tilavov A.X.

PZ-20170927147

Qadimgi davrlardan XIII asrgacha bo‘lgan turkiy yozma manbalar tadqiqi

4.

f.f.n. Saparniyozova M.

A-OT-2019-10

O‘zbek tilida neyming: me’yoriy huquqiy asoslarini yaratish

2020-2022 yillarga mo‘ljallangan

5.

_DSC4244f.f.d., prof. Raupova L.Sh.

AM-F3-201908172

O‘zbek tilining ta’limiy korpusini yaratish mavzusi

 

2019-2021 yillarga mo‘ljallangan innovatsion loyiha 1 ta:

 

Loyiha rahbarining

F.I.Sh, ilmiy darajasi

Loyiha raqami

Loyiha nomi

1.

f.f.n. Odilova G.K.

I-OT-2019-42

O‘zbek va ingliz tillarining elektron (Inson qiyofasi, fe’l atvori, tabiat va milliy timsollar tasviri) poetik lug‘atini yaratish