Katalog

Katalog

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | Katalogni yuklab olish

 

 

Oʻzbek filologiyasi fakulteti | Katalogni yuklab olish

 

 

Oʻzbek tili va adabiyotini oʻqitish fakulteti | Katalogni yuklab olish

 

 

O‘zbek tili fakulteti | Katalogni yuklab olish

 

 

Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti | Katalogni yuklab olish