Magistratura mutaxassisliklari

Magistratura mutaxassisliklari

 Magistratura mutaxassisliklari ro‘yxati (Malaka talablari, o‘quv rejlari va ishchi o‘quv rejalari bilan)

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida magistratura mutaxassisliklari haqida ma’lumot:

Magistratura mutaxassisliklari

 

T/r

Mutaxassisliklar shifri

Mutaxassisliklar nomi

Kurs

Talaba lar soni

Malaka talablari

O‘quv rejlari

Ishchi o‘quv rejalari

1.

5A120102

Lingvistika (o'zbek tili)

1

20

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

26

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2.

5A120101

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti)

1

20

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

20

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

3.

5A111201

O'zbek tili va adabiyoti

1

20

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

24

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

4.

5A120104

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

1

14

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

10

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

5.

5A120101

Adabiyotshunoslik (oliy adabiyot kursi)

1

6

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

17

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

6.

5A120105

Folklorshunoslik va dialektologiya

1

12

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

2

9

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

7.

5A120202

Sinxron tarjima (ingliz tili)

1

8

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish

8.

5A120106

Kompyuter lingvistikasi

1

6

Yuklab olish

Yuklab olish

Yuklab olish