Magistratura mutaxassisliklari uchun imtihon dasturlari

Magistratura mutaxassisliklari uchun imtihon dasturlari

# Mutaxassislik nomi Mutaxassislik shifri Ta'lim tili

Fan dasturini

yuklab olish

 

1

Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) 5A120101 O‘zbekcha Yuklab olish

 

2

Adabiyotshunoslik (Oliy adabiyot kursi) 5A120101 O‘zbekcha Yuklab olish

 

3

Lingvistika (O‘zbek tili) 5A120102  O‘zbekcha Yuklab olish

 

4

Folklorshunoslik va dialektologiya 5A120108 O‘zbekcha Yuklab olish

 

5

 Sinxron tarjima  5A120201 O‘zbekcha Yuklab olish

 

6

Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik(ingliz tili) 5A120201 O‘zbekcha Yuklab olish

 

7

 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik 5A120701 O‘zbekcha Yuklab olish

 

8

O‘zbek tili va adabiyoti 5111200 O‘zbekcha Yuklab olish

 

9

 Kompyuter lingvistikasi 5121600 O‘zbekcha Yuklab olish

 

10

Badiiy Tarjima(ingliz tili)   O‘zbekcha Yuklab olish

 

11

Ilmiy-texnik tarjima(ingliz tili)   O‘zbekcha Yuklab olish

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti magistratura mutaxassisliklari uchun mutaxassislik fanlaridan tuzilgan savollar majmuasi

5A120101 - Adabiyotshunoslik (O‘zbek adabiyoti)

5A120101 - Adabiyotshunoslik (Oliy adabiyot)

5A120102 - Lingvistika 

5A120203 - BadiiyTarjima

5A120108 - Folklorshunoslik va dialektologiya

5A120204 - Ilmiy-texnik tarjima savollari

5121600 - Kompyuter lingvistikasi

5111200 - O‘zbek tili va adabiyoti

5A120201 - Qiyosiy Tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik

5A120201 - Sinxron tarjima

5A120701 - Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik

Magistratura mutaxassisliklariga kirish imtihonlaridagi maxsus fanlar bo'yicha o'tkaziladigan konsultatsiya va maslahatlar jadvali

Jadvalni yuklash

5А111201 - Oʻzbek tili va adabiyoti 

05.08.2021 11:00    https://us04web.zoom.us/j/6483641812?pwd=eVRzL3dVNjRJS0RBdVpDTUpMdEhUUT09 

06.08.2021 11:00    https://us04web.zoom.us/j/4736713245?pwd=elRNREdsWEJyaHRPRjhWaFZvY2ROdz09

07.08.2021 11:00    https://us04web.zoom.us/j/77644629686?pwd=VENGc2tRZ0libVg0R1phOUppSkExUT09

08.08.2021 11:00    https://us04web.zoom.us/j/77644629686?pwd=VENGc2tRZ0libVg0R1phOUppSkExUT09

5А120101-Adabiyotshunoslik (oʻzbek adabiyoti) 

05.08.2021  9:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09 

06.08.2021 9:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09 

07.08.2021 9:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09 

08.08.2021 9:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09 

5А120101-Oliy adabiyot kurslari 

05.08.2021 11:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09

06.08.2021 11:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09

07.08.2021 11:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09

08.08.2021 11:00    https://us05web.zoom.us/j/2611403349?pwd=NHlTNTRxZTBxa1dxbENoZWVJZzNJZz09

5А120102-Lingvistika (oʻzbek tili) 

05.08.2021 14:00    https://us05web.zoom.us/j/86498124709?pwd=Vk0xZFY0R1lvTThtM1A2YVFrSVFPUT09

06.08.2021 14:00    https://us05web.zoom.us/j/86498124709?pwd=Vk0xZFY0R1lvTThtM1A2YVFrSVFPUT09

07.08.2021 14:00    https://us05web.zoom.us/j/86498124709?pwd=Vk0xZFY0R1lvTThtM1A2YVFrSVFPUT09

08.08.2021 14:00    https://us05web.zoom.us/j/86498124709?pwd=Vk0xZFY0R1lvTThtM1A2YVFrSVFPUT09

5А120105-Folklorshunoslik va dialektologiya 

05.08.2021 10:00    https://zoom.us/j/96392963361?pwd=L09tOGZrdzd3UGFjYllvRlluTnZ1UT09

06.08.2021 10:00    https://zoom.us/j/96392963361?pwd=L09tOGZrdzd3UGFjYllvRlluTnZ1UT09

07.08.2021 10:00    https://zoom.us/j/96392963361?pwd=L09tOGZrdzd3UGFjYllvRlluTnZ1UT09

08.08.2021 10:00    https://zoom.us/j/96392963361?pwd=L09tOGZrdzd3UGFjYllvRlluTnZ1UT09

5А120106-Kompyuter lingvistikasi 

05.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/3734189479?pwd=R3BtaTVvQWdQY0hWMEphU1EzbEFrdz09

06.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/3734189479?pwd=R3BtaTVvQWdQY0hWMEphU1EzbEFrdz09

07.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/3734189479?pwd=R3BtaTVvQWdQY0hWMEphU1EzbEFrdz09

08.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/3734189479?pwd=R3BtaTVvQWdQY0hWMEphU1EzbEFrdz09

5А120701-Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (oʻzbek tili) 

05.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/7069326915?pwd=UDd4bGZRMFFWbWlPeFlPSUtVUTd4dz09

06.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/7069326915?pwd=UDd4bGZRMFFWbWlPeFlPSUtVUTd4dz09

07.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/7069326915?pwd=UDd4bGZRMFFWbWlPeFlPSUtVUTd4dz09

08.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/7069326915?pwd=UDd4bGZRMFFWbWlPeFlPSUtVUTd4dz09

5А120201-Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik 

05.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/85656986658?pwd=Sm55a1AzTmsyYk42UWRzUG5lczcwUT09

06.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/85656986658?pwd=Sm55a1AzTmsyYk42UWRzUG5lczcwUT09

07.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/85656986658?pwd=Sm55a1AzTmsyYk42UWRzUG5lczcwUT09

08.08.2021 9:00    https://us02web.zoom.us/j/85656986658?pwd=Sm55a1AzTmsyYk42UWRzUG5lczcwUT09

5А120202-Sinxron tarjima (ingliz tili) 

05.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/71075571572?pwd=WVJGK3BROEpiWnRWOCtsR2d6d3J5Zz09

06.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/71075571572?pwd=WVJGK3BROEpiWnRWOCtsR2d6d3J5Zz09

07.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/71075571572?pwd=WVJGK3BROEpiWnRWOCtsR2d6d3J5Zz09

08.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/71075571572?pwd=WVJGK3BROEpiWnRWOCtsR2d6d3J5Zz09

5А120203-Badiiy tarjima (ingliz tili) 

05.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/2828688292?pwd=bUxDSUtUUmFWZmllaXd5V0JWZWFQUT09 

06.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/2828688292?pwd=bUxDSUtUUmFWZmllaXd5V0JWZWFQUT09 

07.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/2828688292?pwd=bUxDSUtUUmFWZmllaXd5V0JWZWFQUT09 

08.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/2828688292?pwd=bUxDSUtUUmFWZmllaXd5V0JWZWFQUT09 

5А120204-Ilmiy-texnik tarjima (ingliz tili) 

05.08.2021 9:00    https://us04web.zoom.us/j/8306401238?pwd=NW11VU5pS05oZ1BiZXlJTG5hMmNhUT09 

06.08.2021 9:00     https://us04web.zoom.us/j/8306401238?pwd=NW11VU5pS05oZ1BiZXlJTG5hMmNhUT09 

07.08.2021 9:00     https://us04web.zoom.us/j/8306401238?pwd=NW11VU5pS05oZ1BiZXlJTG5hMmNhUT09 

08.08.2021 9:00     https://us04web.zoom.us/j/8306401238?pwd=NW11VU5pS05oZ1BiZXlJTG5hMmNhUT09