Munosabat

Munosabat

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОКЛИК ВА ТЎҒРИЛИК БОШ ШИОРИМИЗ БЎЛСИН!

унё адабиётининг кўзга кўринган вакилларидан бири Виктор Гюго: “Буюкликка энг яқини ҳалолликдир”, – деб ёзган эди. Дарҳақиқат, инсонни безаб турадиган фазилатлар жуда кўп, аммо улар ичида поклик ва тўғриликка етадиган ноёб бойлик йўқ. Айниқса, бугунги туб ислоҳотлар замонида Ватанга садоқат, халққа меҳр-муҳаббат, ватаппарварлик, миллатпарварлик  ғояларининг асосий мезони ҳалолликдан иборат бўлмоғи лозим. Бу борада ўтмиш бобокалонларимиз бизга ибрат намуналарини кўрсатиб кетишган.

  Batafsil  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коррупция    замонавий фенеменон сифатида    

Коррупция бугун нафақат  Ўзбекистон, балки бугун дунё муаммоларининг марказида турган, саратон каби,   ҳар    қандай чора тадбирларга  қарамасдан ўсиб бораверадиган оғир касалликка ўхшаб, даврнинг энг замонавий фенемонига айланди.   “Халқаро  трансперенси” («Transparency International») ташкилотининг коррупция индексида 180 давлат орасида Ўзбекистон 157-ўринда турар экан. Бу маълумот табиийки ҳар бир виждонли ўзбек фуқоросини хижолатга тортади. 

  Batafsil  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUSH UYASIDA KOʻRGANINI QILADI

Korrupsiya tushunchasi shunchalik qon-qonimizga singib ketganki, hozir pora olmaydigan odamni koʻrsak hayron boʻlamiz. 1-kursligimda taksida qatnardim, taksichilar sessiyani necha pulga yopishim haqida savol berganda hech qanchaga deb javob berardim. Tabiiyki ular menga ustimdan kulgandek qarab qoʻyardi. Ha, jamiyatimiz shu darajaga kelib qolgan. Hammaning fikri deyarli oʻxshash – ta’lim sohasi poraxoʻrlik eng urchigan soha. Toʻgʻri men buni toʻla rad etmayman. Lekin, biz tinmay kurashayotgan mana shu illatning tub ildizi qayerda, biz qachon oddiy oʻzbekdan poraxoʻrga yoki pora berib ish bitiruvchiga aylanib qolamiz?

  Batafsil  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADA University kutubxonasi

  Batafsil  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ва Ўзбекистон  Ёзувчилар уюшмаси “Адабий танқид шўъбаси” билан  ҳамкорликда ўтказилган “Бугунги ёшлар адабий танқидчилиги” мавзусидаги тадбир ҳ а қ и д а

Гулбаҳор Ашурова- ТошДЎТАУ

катта илмий ходим изланувчиси,ф.ф.н.

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ashurova Gulbahor Nurullayevna

Alisher Navoiy nomidagi Tosh DO‘TAU

Katta ilmiy xodim izlanuvchisi, f.f.n. 

Ma'naviy barkamol avlodning ta'lim-tarbiyasi, ularning ham jisman, ham ma'nan yetuk inson bo‘lib voyaga yetishi, zamonaviy bilim hamda kasb sohibi bo‘lishi, jamiyatimiz hayotida munosib o‘rin egallashi uchun bugun keng imkoniyatlar yaratilgan. Bugun dunyo bo‘yicha millionlab bolalar ta'lim olish imkoniyatiga ega bo‘lmagan bir paytda mamlakatimizda yoshlarni to‘liq umumiy o‘rta ta'lim, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari va oliy ta'lim muassasalarida eng zamonaviy, qulay sharoitlarda ilm olishi kelajagimiz, mamlakatimizning ertangi kuni uchun  eng muhim omil hisoblanadi.

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

59 nafar tadqiqotchi xorijga yo‘l oladi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetining 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasiga binoan talaba, magistrant, doktorant va yosh ilmiy tadqiqotchilarni chet el oliy ta'lim va ilmiy muassasalarida malaka oshirishga yo‘llash masalasi ko‘rib chiqildi. 

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Xalqaro ona tili kuni

 Til - millatning ruhi, deb bejiz aytilmaydi. Har qanday tilda o‘sha millat ruhi, madaniyati – o‘ziga xos  xususiyatlari mujassam bo‘ladi. Tenglararo teng bo‘lgan o‘zbek tilining hozirgi    avholi, ona tili  ta'limining holati – yutuq-kamchiliklari nimalarda? Tilimizga “Davlat tili maqomi” berilganiga ham  28 yil bo‘lyapti. Demak, chorak asrdan ortiq rivojlanishda bo‘lgan    tilimiz taraqqiyoti qanday? Davr ona tili ta'limi oldiga qanday yangi vazifalarni qo‘ymoqda.​

 

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЎзА. сайти -  26.01.2017 12:24 Чоп этиш версияси

Яхши китоб ва бой кутубхона – маънолар махзанидир

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойишини ўқиб

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ИЛМ-ФАН РАВНАҚИ –  ЮРТ РАВНАҚИ

  Иброҳим Йўлдошев, Алишер Навоий номидаги 

  Тошкент давлат ўзбек тили адабиёти университети

  проректори, филология фанлари доктори, профессор

 

      Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йилни “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб номлашда ўзига хос ҳикмат бор, десак янглишмаймиз. Бугунги глобаллашув жараёнининг тобора кучайиб бораётган даврда нуфузли идоралар ва масъул раҳбарларнинг диққат-эътиборини эл-улус билан бевосита мулоқотга даъват этишга, қолаверса, халқ манфаати йўлида қайғуришга қаратишнинг қайғуришга қаратишнинг нечоғлик катта аҳамиятга эга эканлигини ҳар қандай соғлом фикрли инсон дарҳол илғаб олиши табиий. 

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Navoiy haqida prezidentimizning fikrlari

Inson qalbining quvonch-u qayg‘usini, ezgulik va hayot mazmunini Navoiydek teran ifoda etgan shoir jahon adabiyoti tarixida kamdan-kam topiladi.

Ona tiliga muhabbat, uning beqiyos boyligi va buyukligini anglash tuyg‘usi ham bizning ongu shuurimiz, yuragimizga avvalo Navoiy asarlari bilan kirib keladi. Biz bu bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni qanchalik ko‘p bahramand etsak, milliy ma’naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatimizda ezgu insoniy fazilatlarni kamol toptirishda shunchalik qudratli ma’rifiy qurolga ega bo‘lamiz.

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

От администратора

Как известно, недавно указом Президента Республики Узбекистан создан Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, который станет базовым высшим научно-образовательным учреждением по подготовке специалистов-филологов, научно-педагогических кадров и высококвалифицированных переводчиков.

 Batafsil 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________