Professor-o‘qituvchilari kontingenti

Professor-o‘qituvchilari kontingenti

Kafedralardagi professor-o‘qituvchilar soni

T/r

Kafedralar nomi

Professor-o‘qituvchilar soni

Asosiy shtatdagi

O‘rindosh shtatdagi

 

 

 

 

1

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

11

7

2

Sharq tillari

11

2

3

Xorijiy tillar

21

1

4

Axborot texnologiyalari

7

10

5

O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor

14

4

6

Adabiyot nazariyasi va hozirgi adabiy jarayon

11

2

7

O‘zbek tilshunosligi

10

1

8

Til nazariyasi

11

5

9

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

4

3

10

O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi

19

4

11

Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika

15

8

12

Madaniyatlararo muloqot va turizm

15

2

13

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

13

5

14

OS‘zbek tili

14

4

 

Jami:

176

58