Professor-o‘qituvchilari kontingenti

Professor-o‘qituvchilari kontingenti

Universitetdagi kafedralar ro‘yxati

T/r

Kafedralar nomi

Professor-o‘qituvchilar soni (1, 0.5, 0.25 sht)

Jami

O‘qitiladigan fanlar soni

Asosiy shtat

Ichki shtat

Tashqi shtat

1

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

12

6

4

22

8

2

Sharq tillari

10

6

1

17

5

3

Xorijiy tillar

17

3

 

20

7

4

Axborot texnologiyalari

8

8

2

18

13

5

O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor

15

2

2

19

24

6

Adabiyot nazariyasi va hozirgi adabiy jarayon

12

 

 

12

19

7

O‘zbek tilshunosligi

10

 

 

10

15

8

Til nazariyasi

9

6

2

17

14

9

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

3

3

 

6

11

10

O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi

15

7

 

22

23

11

Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika

18

3

3

24

22

12

Madaniyatlararo muloqot va turizm

14

13

1

28

8

13

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

12

12

3

27

22

14

O‘zbek tili

14

2

3

19

22