Sillabuslar

Sillabuslar

BAKALAVRIAT:


1. 5111200 - Oʻzbek tili va adabiyoti

MAJBURIY FANLAR:


1.1. Adabiyotshunoslik nazariyasi


1.2. O'zbek adabiyoti


1.3. Hozirgi o‘zbek adabiy tili


1.4. Tilshunoslik nazariyasi


TANLOV FANLARI:


1.5. Intellektual va ma'naviy tarbiya asoslari


1.6. Filologlar uchun matematika


1.7. Xorijiy til


1.8. Sharq tillari (Arab)


1.9. Sharq tillari (Fors)


1.10. O‘zbek dialektologiyasi


1.11. O‘zbek folklori


1.12. Jismoniy tarbiya va gigiyena

 

2. 5112400 - Oʻzga tilli guruhlarda oʻzbek tili

MAJBURIY FANLAR:


2.1. Введение в языкознание


2.2. O‘zbek va rus tillarining qiyosiy tipologiyasi


2.3. Web dizayn


2.4. Noshirlik ishida axborot texnologiyalari


2.5. Noshirlik asoslari


2.6. O‘zbek adabiyoti 


2.7. Sharq tili(fors tili)


TANLOV FANLARI:


2.8. Sharq tillari(arab tili)


2.9. Jismoniy tarbiya va gigiyena


2.10 Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish

 

3. 5120100 - Filologiya tillarni oʻqitish: oʻzbek tili


MAJBURIY FANLAR:


3.1. Adabiyotshunoslik nazariyasi


3.2. O'zbek folklori


3.3. Hozirgi о‘zbek adabiy tili


3.4. Falsafa


3.5. O‘zbekistonning eng yangi tarixi


3.6. Til nazariyasi


TANLOV FANLARI:


3.7. Aruz va mumtoz poetikaga kirish


3.8. Filologlar uchun matematika


3.9. Ingliz tili


3.10. Jismoniy tarbiya va gigiyena


3.11. Hozirgi adabiy jarayon va yangi o‘zbek adabiyoti


3.12 Intellektual va ma’naviy tarbiya asoslari


 

4. 5611600 - Noshirlik ishi


MAJBURIY FANLAR:


4.1. Web dizayn


4.2. Noshirlik ishida axborot texnologiyalari


4.3. Noshirlik asoslari


TANLOV FANLARI:


4.4. Jismoniy tarbiya va gigiyena


 

5. 5120200 - Tarjima nazariyasi va amaliyoti (Ingliz tili)

5.1. Falsafa

5.2. Hozirgi o‘zbek adabiy tili 

5.3. Integrallashgan ingliz tili

5.4. Русский язык 

5.5. Til va madaniyat

5.6. Tarjima nazariyasi va amaliyoti

5.7. Mutolaa madaniyati va ifodali o’qish

 

6. 5120200 - Tarjima nazariyasi va amaliyoti (Rus tili)

6.1. Hozirgi o‘zbek adabiy tili 

6.2. Теория и практика перевода

6.3. Культура речи и выразительное чтение

6.4. Практикум устной и письменной речи

6.5. Философская наука

6.6. Язык и культура