Talabalar kontingenti

Talabalar kontingenti

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2020/2021-o‘quv yili 1-yarim yilligidagi talabalar kontingenti

 

 

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Jami

1.

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti

150

298

143

161

752

50

100

39

259

40

103

35

126

164

589

2.

O‘zbek filologiyasi fakulteti

200

215

159

178

752

40

160

53

162

49

110

49

129

191

561

3.

Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti

150

223

114

122

609

20

130

30

193

25

89

34

88

109

500

4.

O‘zbek tili fakulteti

(O’zrus-noshirlik)

125

156

64

 

345

100

112

64

 

276

30

70

10

102

15

49

 

55

221

25

44

 

 

69

5

20

11

33

 

 

16

53

 

Kechki (O’TA)

 

150

 

 

 

 

 

150

5.

Sirtqi ta’lim

bo‘limi (2-mutaxassislik)

250

179

119

12

560

 

250

 

179

 

106

 

 

535

 

 

 

 

 

13

 

12

 

25

 

Jami

1025

1072

599

473

3169

 

 

145

880

143

929

129

470

118

355

535

2634

6.

Magistratura bo‘limi

106

125

 

 

231

21

85

29

96

 

 

50

180

 

Jami

1131

1197

599

473

3400

 

 

budj

kontr

budj

kontr

budj

kontr

budj

kontr

budj