X

Universitetda o‘qitiladigan fanlar ro‘yxati

Universitetda o‘qitiladigan fanlar ro‘yxati

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2020/2021-o‘quv yilida kafedralar kesimida o‘qitiladigan fan dasturlarining royxati

T/r

Kafedra nomi

Fanlar ro‘yxati

Ta’lim yo‘nalishi kodi

Fan dasturi

1

1. Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Dinshunoslik

5120900, 5120100, 5111200, 5611600

Yuklab olish

2

Umumiy pedagogika

5120900, 5120100, 5111200, 5112400

Yuklab olish

3

Falsafa

5120100, 5111200, 5112400, 5611600

Yuklab olish

4

Falsafa  (kredit)

512020151202095120100

Yuklab olish

5

O‘zbekistonning eng yangi tarixi (kredit)

5120100, 5112400

Yuklab olish

6

Umumiy psixologiya

5120100, 5111200, 5112400

Yuklab olish

7

Jismoniy tarbiya va gigiyena

5112400

 

8

2. Sharq tillari

Xorijiy til (Ikkinchi chet  tili: fors, arab)

5120900

Yuklab olish

9

Sharq tillari (fors tili)

5111200

Yuklab olish

10

Sharq tillari

5120100, 5112400

Yuklab olish

11

3. Xorijiy tillar

Og‘zaki va yozma nutq amaliyoti (rus tili)

5120209

Yuklab olish

12

Xorijiy til

5120100

Yuklab olish

13

Integrallashgan ingliz tili

5112400

Yuklab olish

14

4. Axborot texnologiyalari

Mashina tarjimasi

5120900

Yuklab olish

15

Kompyuter lingvistikasi (2-modul)

5120100

Yuklab olish

16

Filologlar uchun matematika

5111200

Yuklab olish

17

Noshirlik ishida axborot texnologiyalari (kredit)

5611600

Yuklab olish

18

Web-dizayn  (kredit)

5611600

Yuklab olish

19

Multimedia va onlayn nashrlar

5611600

 

20

Kompyuter lingvistikasi ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120106

Yuklab olish

21

Python dasturlash tili

5A120106

 

22

Korpus lingvistikasi: korpus tuzish va foydalanish

5A120106

Yuklab olish

23

Ma’lumotlar bazasi va Data Mining

5A120106

Yuklab olish

24

5. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor

Aruz va mumtoz poyetikaga kirish (kredit)

5120100

 

25

O’zbek folklori (kredit)

5120100

Yuklab olish

26

Navoiyshunoslik

5120100

Yuklab olish

27

O‘zbek adabiyoti tarixi

5120100

Yuklab olish

28

Tasavvuf va badiiy ijod

5120100

Yuklab olish

29

O‘zbek poyetikasi asoslari

5120900

 

30

Adabiyoshunoslik tarixi

5A120101

Yuklab olish

31

Jadid adabiyoti tarixi 

5A120101

Yuklab olish

32

Folklor 

5A120101-oa

Yuklab olish

33

O‘zbek mumtoz adabiyoti 

5A120101-oa

Yuklab olish

34

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120101

Yuklab olish

35

6. Adabiyot nazariyasi va hozirgi adabiy jarayon

Hozirgi adabiy jarayon va yangi o‘zbek adabiyoti (kredit)

5120100

Yuklab olish

36

Adabiyoshunoslik nazariyasi (kredit)

5120100

Yuklab olish

37

Jahon adabiyoti

5120100

Yuklab olish

38

Yangi o‘zbek adabiyoti

5120100

Yuklab olish

39

Zamonaviy o’zbek adabiyoti va adabiy jarayon

5120100

Yuklab olish

40

Adabiyot nazariyasi

5120100

 

41

Qiyosiy adabiyoshunoslik

5120100

Yuklab olish

42

Adabiyoshunoslikda ilmiy-tadqiqot metodologiyasi 

5A120101

Yuklab olish

43

Nazariy poyetika

5A120101

Yuklab olish

44

Jahon adabiyoti muammolari

5A120101

Yuklab olish

45

Folklor 

5A120101-oa

Yuklab olish

46

Adabiyoshunoslikda ilmiy-tadqiqot metodologiyasi 

5A120101-oa

Yuklab olish

47

Hozirgi adabiy jarayon muammolari

5A120101-oa

Yuklab olish

48

Adabiyoshunoslik asoslari 

5A120101-oa

Yuklab olish

49

Jahon adabiyoti tarixi

5A120101-oa

Yuklab olish

50

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120101-oa

 

51

7. Ozbek tilshunosligi

Hozirgi o‘zbek adabiy tili  (kredit)

5120100

Yuklab olish

52

O‘zbek dialektologiyasi

5120100

Yuklab olish

53

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5120100

Yuklab olish

54

Areal lingvistika

5A120102, 5A120105

Yuklab olish

55

Matn tilshunosligi

5A120102

Yuklab olish

56

Lingvokulturologiya

5A120102

 

57

Folklorshunoslik va dialektologiyada ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120105

Yuklab olish

58

O‘zbek shevalari tadqiqotlari tarixi

5A120105

Yuklab olish

59

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120102

Yuklab olish

60

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120105

Yuklab olish

61

Dialektal leksikagrafiya

5A120105

 

62

8. Til nazariyasi

Tilshunoslik nazariyasi (kredit)

5120100

Yuklab olish

63

Kompyuter lingvistikasi (1-modul)

5120100

Yuklab olish

64

Turkiy tillar qiyosiy-tarixiy grammatikasi

5120100

 

65

5120100

 

66

O‘zbek tili tarixi

5120100

Yuklab olish

67

Tilshunoslik nazariyasi

5120100

Yuklab olish

68

O‘zbek terminologiyasi

5120100

Yuklab olish

69

Tilshunoslik ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120102

Yuklab olish

70

Nazariy tilshunoslik masalalari

5A120102

Yuklab olish

71

Psixolingvistika

5A120102

Yuklab olish

72

9. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

Matnshunoslik

5120100, 5111200

Yuklab olish

73

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120701

Yuklab olish

74

Matnshunoslik nazariyasi

5A120701

Yuklab olish

75

Asliyat va tabdil muammolari

5A120701

Yuklab olish

76

Xattotlik va kitobat san’ati

5A120701

Yuklab olish

77

Adabiy manbalar bilan ishlash amaliyoti

5A120701

Yuklab olish

78

Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi

5A120104

Yuklab olish

79

10. Ozbek adabiyotini oqitish metodikasi

O‘zbek folklori (kredit)

5111200

 

80

Adabiyoshunoslik nazariyasi (kredit)

5111200

 

81

O‘zbek adabiyoti (kredit)

5111200

Yuklab olish

82

Jahon adabiyoti

5111200

 

83

Aruz va poyetika asoslari

5111200

 

84

O‘zbek adabiyoti

5111200

 

85

O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

86

Adabiyot nazariyasi

5111200

 

87

Tasavvuf va adabiyotning diniy-falsafiy asoslari

5111200

Yuklab olish

88

O‘zbek tili va adabiyotida ilmiy-pedagogik tadqiqot metodologiyasi

5A111201

Yuklab olish

89

Istiqlol davri o‘zbek adabiyotining nazariy masalalari

5A111201

Yuklab olish

90

Mumtoz tarixiy poyetika

5A111201

 

91

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A111201

Yuklab olish

92

11. Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika

Tilshunoslik nazariyasi (kredit)

5111200

Yuklab olish

93

O‘zbek dialektologiyasi  (kredit)

5111200

Yuklab olish

94

Hozirgi o‘zbek adabiy tili (kredit)

511120051202015120209

Yuklab olish

95

O‘zbek dialektologiyasi

5111200

Yuklab olish

96

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5111200, 5120900

Yuklab olish

97

O‘zbek tili tarixi

5111200

Yuklab olish

98

Ona tilini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

99

Tilshunoslik nazariyasi

5111200

Yuklab olish

100

O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

101

Davlat tilida ish yuritish

5111200

Yuklab olish

102

Leksikografiya asoslari

5111200

Yuklab olish

103

Amaliy tilshunoslik

5A111201

Yuklab olish

104

12. Madaniyatlararo muloqot va turizm

Integrallashgan ingliz tili

5120900

 

105

Ingliz tilida ilmiy va ijodiy yozish mahorati

5120900

Yuklab olish

106

Integrallashgan ingliz tili (kredit)

5120201

 

107

O‘zbek va ingliz tilining chog‘ishtirma gramatikasi

5120900

Yuklab olish

108

Til o‘qitish metodikasi

5120900

Yuklab olish

109

Stilistika

5120900

Yuklab olish

110

Tanqidiy diskurs tahlili

5120900

 

111

Stilistika (qiyosiy aspekt)

5112400

 

112

13. Tarjima nazariyasi va amaliyoti

Qiyosiy adabiyoshunoslik

5120900

Yuklab olish

113

O‘zbek va jahon adabiyoti

5120900

Yuklab olish

114

Tarjima nazariyasi va amaliyoti (kredit)

5120201

Yuklab olish

115

5120209

Yuklab olish

116

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

5120900

Yuklab olish

117

5112400

Yuklab olish

118

Ixtisoslik fan-2 (Tarjima tanqidi, Lug‘at tuzish tamoyillari,  Og‘zaki tarjima)

5120900

Yuklab olish

119

5120900

Yuklab olish

120

Terminlar tarjimasi (Sohalar bo’yicha)

5120900

Yuklab olish

121

5120900

Yuklab olish

122

Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish

5120100, 5120900

Yuklab olish

123

Ixtisoslik fan-1 (Badiiy tarjima, Ilmiy-texnik matnlar tarjimasi,

Sinxron tarjima)

5120900

 

124

Jahon adabiyoti (qiyosiy aspekt)

5112400

 

125

Jahon va o‘zbek adabiyoti (1-modul)

5611600

Yuklab olish

126

Sinxron tarjimada ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120202

 

127

Og‘zaki tarjimaning lingvomadaniy aspektlari

5A120202

 

128

Amaliy sinxron tarjima

5A120202

 

129

Xalqaro tashkilotlar va anjumanlarda sinxron tarjima

5A120202

 

130

Yozma tarjima

5A120202

 

131

Amaliy xorijiy til

5A120202

 

132

14. Ozbek tili

Noshirlik asoslari (kredit)

5611600

Yuklab olish

133

Hozirgi o‘zbek adabiy tili (kredit)

5112400

Yuklab olish

134

Tilshunoslik asoslari (kredit)

5112400

 

135

O‘zbek adabiyoti (kredit)

5112400

Yuklab olish

136

O‘zbek va rus tillarining qiyosiy tipologiyasi (kredit)

5112400

Yuklab olish

137

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5112400

Yuklab olish

138

5611600

 

139

Til o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikasiya

5112400

Yuklab olish

140

Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish

5112400

Yuklab olish

141

O‘zbek adabiyoti

5112400

Yuklab olish

142

O‘zbek va rus tillarning universal grammatikasi

5112400

 

143

O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi

5112400

Yuklab olish

144

O‘zbek tilining amaliy stilistikasi

5611600

 

145

Jahon va o‘zbek adabiyoti (2-modul)

5611600

 

146

Matn lingvistikasi

5611600

 

147

Adabiy tahrir

5611600