Universitetda o‘qitiladigan fanlar ro‘yxati

Universitetda o‘qitiladigan fanlar ro‘yxati

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2020/2021-o‘quv yilida kafedralar kesimida o‘qitiladigan fan dasturlarining ro‘yxati

T/r

Kafedra nomi

Fanlar ro‘yxati

Ta’lim yo‘nalishi kodi

Fan dasturi

1

1. Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Dinshunoslik

5120900, 5120100, 5111200, 5611600

Yuklab olish

2

Umumiy pedagogika

5120900, 5120100, 5111200, 5112400

Yuklab olish

3

Falsafa

5120100, 5111200, 5112400, 5611600

Yuklab olish

4

Falsafa  (kredit)

512020151202095120100

Yuklab olish

5

O‘zbekistonning eng yangi tarixi (kredit)

5120100, 5112400

Yuklab olish

6

Umumiy psixologiya

5120100, 5111200, 5112400

Yuklab olish

7

Jismoniy tarbiya va gigiyena

5112400

 

8

2. Sharq tillari

Xorijiy til (Ikkinchi chet  tili: fors, arab)

5120900

Yuklab olish

9

Sharq tillari (fors tili)

5111200

Yuklab olish

10

Sharq tillari

5120100, 5112400

Yuklab olish

11

3. Xorijiy tillar

Og‘zaki va yozma nutq amaliyoti (rus tili)

5120209

Yuklab olish

12

Xorijiy til

5120100

Yuklab olish

13

Integrallashgan ingliz tili

5112400

Yuklab olish

14

4. Axborot texnologiyalari

Mashina tarjimasi

5120900

Yuklab olish

15

Kompyuter lingvistikasi (2-modul)

5120100

Yuklab olish

16

Filologlar uchun matematika

5111200

Yuklab olish

17

Noshirlik ishida axborot texnologiyalari (kredit)

5611600

Yuklab olish

18

Web-dizayn  (kredit)

5611600

Yuklab olish

19

Multimedia va onlayn nashrlar

5611600

 

20

Kompyuter lingvistikasi ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120106

Yuklab olish

21

Python dasturlash tili

5A120106

Yuklab olish

22

Korpus lingvistikasi: korpus tuzish va foydalanish

5A120106

Yuklab olish

23

Ma’lumotlar bazasi va Data Mining

5A120106

Yuklab olish

24

5. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor

O’zbek folklori (kredit)

5120100

Yuklab olish

25

Navoiyshunoslik

5120100

Yuklab olish

26

O‘zbek adabiyoti tarixi

5120100

Yuklab olish

27

Tasavvuf va badiiy ijod

5120100

Yuklab olish

28

O‘zbek poyetikasi asoslari

5120900

 

29

Adabiyoshunoslik tarixi

5A120101

Yuklab olish

30

Jadid adabiyoti tarixi 

5A120101

Yuklab olish

31

Folklor 

5A120101-oa

Yuklab olish

32

O‘zbek mumtoz adabiyoti 

5A120101-oa

Yuklab olish

33

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120101

Yuklab olish

34

6. Adabiyot nazariyasi va hozirgi adabiy jarayon

Hozirgi adabiy jarayon va yangi o‘zbek adabiyoti (kredit)

5120100

Yuklab olish

35

Adabiyoshunoslik nazariyasi (kredit)

5120100

Yuklab olish

36

Jahon adabiyoti

5120100

Yuklab olish

37

Yangi o‘zbek adabiyoti

5120100

Yuklab olish

38

Zamonaviy o’zbek adabiyoti va adabiy jarayon

5120100

Yuklab olish

39

Adabiyot nazariyasi

5120100

 

40

Qiyosiy adabiyoshunoslik

5120100

Yuklab olish

41

Adabiyoshunoslikda ilmiy-tadqiqot metodologiyasi 

5A120101

Yuklab olish

42

Nazariy poyetika

5A120101

Yuklab olish

43

Jahon adabiyoti muammolari

5A120101

Yuklab olish

44

Folklor 

5A120101-oa

Yuklab olish

45

Adabiyoshunoslikda ilmiy-tadqiqot metodologiyasi 

5A120101-oa

Yuklab olish

46

Hozirgi adabiy jarayon muammolari

5A120101-oa

Yuklab olish

47

Adabiyoshunoslik asoslari 

5A120101-oa

Yuklab olish

48

Jahon adabiyoti tarixi

5A120101-oa

Yuklab olish

49

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120101-oa

Yuklab olish

50

7. Ozbek tilshunosligi

Hozirgi o‘zbek adabiy tili  (kredit)

5120100

Yuklab olish

51

O‘zbek dialektologiyasi

5120100

Yuklab olish

52

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5120100

Yuklab olish

53

Areal lingvistika

5A120102, 5A120105

Yuklab olish

54

Matn tilshunosligi

5A120102

Yuklab olish

55

Folklorshunoslik va dialektologiyada ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120105

Yuklab olish

56

O‘zbek shevalari tadqiqotlari tarixi

5A120105

Yuklab olish

57

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120102

Yuklab olish

58

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A120105

Yuklab olish

59

8. Til nazariyasi

Tilshunoslik nazariyasi (kredit)

5120100

Yuklab olish

60

Kompyuter lingvistikasi (1-modul)

5120100

Yuklab olish

61

Turkiy tillar qiyosiy-tarixiy grammatikasi

5120100

 

62

O‘zbek tili tarixi

5120100

Yuklab olish

63

Tilshunoslik nazariyasi

5120100

Yuklab olish

64

O‘zbek terminologiyasi

5120100

Yuklab olish

65

Tilshunoslik ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120102

Yuklab olish

66

Nazariy tilshunoslik masalalari

5A120102

Yuklab olish

67

Psixolingvistika

5A120102

Yuklab olish

68

9. Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik

Matnshunoslik

5120100, 5111200

Yuklab olish

69

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120701

Yuklab olish

70

Matnshunoslik nazariyasi

5A120701

Yuklab olish

71

Asliyat va tabdil muammolari

5A120701

Yuklab olish

72

Xattotlik va kitobat san’ati

5A120701

Yuklab olish

73

Adabiy manbalar bilan ishlash amaliyoti

5A120701

Yuklab olish

74

Maxsus fanlarni o’qitish metodikasi

5A120104

Yuklab olish

75

10. Ozbek adabiyotini oqitish metodikasi

Adabiyoshunoslik nazariyasi (kredit)

5111200

Yuklab olish

76

O‘zbek adabiyoti (kredit)

5111200

Yuklab olish

77

Jahon adabiyoti

5111200

 

78

Aruz va poyetika asoslari

5111200

 

79

O‘zbek adabiyoti

5111200

Yuklab olish

80

O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

81

Adabiyot nazariyasi

5111200

 

82

Tasavvuf va adabiyotning diniy-falsafiy asoslari

5111200

Yuklab olish

83

O‘zbek tili va adabiyotida ilmiy-pedagogik tadqiqot metodologiyasi

5A111201

Yuklab olish

84

Istiqlol davri o‘zbek adabiyotining nazariy masalalari

5A111201

Yuklab olish

85

Mumtoz tarixiy poyetika

5A111201

Yuklab olish

86

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi

5A111201

Yuklab olish

87

11. Amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika

Tilshunoslik nazariyasi (kredit)

5111200

Yuklab olish

88

O‘zbek dialektologiyasi  (kredit)

5111200

Yuklab olish

89

Hozirgi o‘zbek adabiy tili (kredit)

511120051202015120209

Yuklab olish

90

O‘zbek dialektologiyasi

5111200

Yuklab olish

91

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5111200, 5120900

Yuklab olish

92

O‘zbek tili tarixi

5111200

Yuklab olish

93

Ona tilini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

94

Tilshunoslik nazariyasi

5111200

Yuklab olish

95

O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi

5111200

Yuklab olish

96

Davlat tilida ish yuritish

5111200

Yuklab olish

97

Leksikografiya asoslari

5111200

Yuklab olish

98

Amaliy tilshunoslik

5A111201

Yuklab olish

99

12. Madaniyatlararo muloqot va turizm

Integrallashgan ingliz tili

5120900

Yuklab olish

100

Ingliz tilida ilmiy va ijodiy yozish mahorati

5120900

Yuklab olish

101

Integrallashgan ingliz tili (kredit)

5120201

Yuklab olish

102

O‘zbek va ingliz tilining chog‘ishtirma gramatikasi

5120900

Yuklab olish

103

Til o‘qitish metodikasi

5120900

Yuklab olish

104

Stilistika

5120900

Yuklab olish

105

Tanqidiy diskurs tahlili

5120900

Yuklab olish

106

Stilistika (qiyosiy aspekt)

5112400

 

107

13. Tarjima nazariyasi va amaliyoti

Qiyosiy adabiyoshunoslik

5120900

Yuklab olish

108

O‘zbek va jahon adabiyoti

5120900

Yuklab olish

109

Tarjima nazariyasi va amaliyoti (kredit)

5120201

Yuklab olish

110

5120209

Yuklab olish

111

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

5120900

Yuklab olish

112

5112400

Yuklab olish

113

Ixtisoslik fan-2 (Tarjima tanqidi, Lug‘at tuzish tamoyillari,  Og‘zaki tarjima)

5120900

Yuklab olish

114

5120900

Yuklab olish

115

Terminlar tarjimasi (Sohalar bo’yicha)

5120900

Yuklab olish

116

5120900

Yuklab olish

117

Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish

5120100, 5120900

Yuklab olish

118

Ixtisoslik fan-1 (Badiiy tarjima, Ilmiy-texnik matnlar tarjimasi,

Sinxron tarjima)

5120900

Yuklab olish

119

Jahon adabiyoti (qiyosiy aspekt)

5112400

 

120

Jahon va o‘zbek adabiyoti (1-modul)

5611600

Yuklab olish

121

Sinxron tarjimada ilmiy tadqiqot metodologiyasi

5A120202

Yuklab olish

122

Og‘zaki tarjimaning lingvomadaniy aspektlari

5A120202

Yuklab olish

123

Amaliy sinxron tarjima

5A120202

Yuklab olish

124

Xalqaro tashkilotlar va anjumanlarda sinxron tarjima

5A120202

Yuklab olish

125

Yozma tarjima

5A120202

Yuklab olish

126

Amaliy xorijiy til

5A120202

Yuklab olish

127

14. Ozbek tili

Noshirlik asoslari (kredit)

5611600

Yuklab olish

128

Hozirgi o‘zbek adabiy tili (kredit)

5112400

Yuklab olish

129

Tilshunoslik asoslari (kredit)

5112400

Yuklab olish

130

O‘zbek adabiyoti (kredit)

5112400

Yuklab olish

131

O‘zbek va rus tillarining qiyosiy tipologiyasi (kredit)

5112400

Yuklab olish

132

Hozirgi o‘zbek adabiy tili

5112400

Yuklab olish

133

5611600

Yuklab olish

134

Til o‘rganishning psixolingvistik asoslari va madaniyatlararo kommunikasiya

5112400

Yuklab olish

135

Mutolaa madaniyati va ifodali o‘qish

5112400

Yuklab olish

136

O‘zbek adabiyoti

5112400

Yuklab olish

137

O‘zbek va rus tillarning universal grammatikasi

5112400

 

138

O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida o‘qitish metodikasi

5112400

Yuklab olish

139

O‘zbek tilining amaliy stilistikasi

5611600

 

140

Jahon va o‘zbek adabiyoti (2-modul)

5611600

 

141

Matn lingvistikasi

5611600

 

142

Adabiy tahrir

5611600