Olimlar reytingi

Olimlar reytingi

Universitet professor-o‘qituvchilari hozirda scopus, reserchgate, scholar.google kabi xalqaro ilmiy-texnik bazalariga maqollarini kiritgan. Shu asosida scholar.google.com xalqaro ilmiy-texnik bazasida professor-o‘qituvchilarimiz reytingi quyudagicha: (rasmga bosing)

Madridge Publishers - Open Access Journals