Himoya haqida e'lon


ToshDO'TAU huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 raqamli Ilmiy kengashda shu yilning 7-sentyabr kuni soat 10:00da Abdulxayrov Manzar Xusanovichning “Navoiy asarlari matni tabdilini amalga oshirish usullari, tamoyillari va amaliy masalalari” mavzuidagi filologiya fanlari doktori (DSc) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi himoyasi Zoom dasturi orqali o‘tkaziladi. 

ToshDO'TAU huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01 raqamli Ilmiy kengashda shu yilning 7-sentyabr kuni soat 12:00da Tosheva Nilufar Shirinboyevnaning 10.00.02 – O‘zbek adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha “Hozirgi o‘zbek nasrida folklorga oid vositalarning poetik funksiyasi (Isajon Sulton nasri misolida)” mavzusidagi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi Zoom dasturi orqali o‘tkaziladi.